GTC.news

Független tőzsdei hírmagazin weboldalát, napi nemzetközi híreit jegyeztük angolul, magyarul, görögül, oroszul, lengyelül, románul és vietnámiul. A tartalmat különféleképpen felhasználva, csapatunk kreatív megoldásokkal juttatta el az olvasókhoz. Készítettünk telefonos applikációt, YouTube csatornát szerkesztettünk napi szinten, Facebook live-on keresztül közöltük a legfrissebb tőzsdei híreket, és webináriumokat szerveztünk hetente, ahol több, mint ezer ember hallgatta előadásainkat. Mi készítettük a marketing stratégiát is. A hírmagazin már nem működik, tervezzük újra indítását 2022-ben.

Vissza a portfólióhoz